Om oss

Norsk Tanksikkerhet Forening består i dag av:

Paul W Østland 

Paul er Daglig Leder Norsk Tanksikkerhet Forening, Daglig leder Paul W. Østland, Industrimiljø
– kursutvikling, HMS i forbindelse med tanker, tankanlegg og industriprosesser
– kursutvikling, driftsrutiner i tankanlegg og industriprosesser
– gjennomføring av diverse HMS-kurs
– prosjektering,
– miljøforbedringer (prosess- og utstyrstilpasning, rensemetoder)
– sikkerhetsvurdering og risikoanalyse (HMS, materialer, prosesser)
– kvalitetskontroll (prosessutstyr, driftsrutiner)
– kvalitetskontroll (lagertanker, rørsystemer, driftsrutiner)
– myndighets krav, internkontroll og prosedyrer

Kursutvikling og kursgjennomføring
– Sikkerhet i brann- og eksplosjonsfarlige områder
– Kjemisk helsefare

-Målinger og vurderinger av arbeidsmiljøparametre i industriprosesser og offentlige bygninger
-Tiltak for å begrense påvirkninger fra arbeidsmiljøfaktorer