Om oss

Norsk Tanksikkerhet Forening består i dag av:

Paul W Østland og Bjørn Gunnar Brattekaas.

Paul er Daglig Leder Norsk Tanksikkerhet Forening, Daglig leder Paul W. Østland, Industrimiljø
– kursutvikling, HMS i forbindelse med tanker, tankanlegg og industriprosesser
– kursutvikling, driftsrutiner i tankanlegg og industriprosesser
– gjennomføring av diverse HMS-kurs
– prosjektering,
– miljøforbedringer (prosess- og utstyrstilpasning, rensemetoder)
– sikkerhetsvurdering og risikoanalyse (HMS, materialer, prosesser)
– kvalitetskontroll (prosessutstyr, driftsrutiner)
– kvalitetskontroll (lagertanker, rørsystemer, driftsrutiner)
– myndighets krav, internkontroll og prosedyrer

Kursutvikling og kursgjennomføring
– Sikkerhet i brann- og eksplosjonsfarlige områder
– Kjemisk helsefare

-Målinger og vurderinger av arbeidsmiljøparametre i industriprosesser og offentlige bygninger
-Tiltak for å begrense påvirkninger fra arbeidsmiljøfaktorer

Bjørn er utdannet Sjøkaptein, jobber som Marine Section Leader (Stabiltetssjef) på en flyterigg.

Tidligere Styrmann på kjemikalietankere, supply og ankerhåndterings fartøy. Dermed har han tilbrakt mange timer i tanker for inspeksjoner.

Med arbeidsordningen på Norsk Sokkel, har han muligheten til å være kursinstruktør mens han er på avspasering.