Kommende Grunnkurs / Repetisjonskurs 2024

KURSTILBUD, 2024.

Minner om NTFs kompetanseordning (Se vedlegg), og utlyser våre
standard kompetansegivende kurs.

Minner om vårt krav om fornying hvert 5. år, for de som vil
opprettholde kompetansebeviset..

Vår nettside: www.tanksikkerhet.no  

 Vi presiserer at vårt Kurs A, SERTIFIKATUTSTEDER/KONTROLLØR
er vurdert
av Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet konkluderte i 2012 med at kursinnholdet var
dekkende for kravene i f
orskrift om bruk av arbeidsutstyr,
inklusive
veiledning.

NYTT KURS (revisjon 1):Vi introduserer også vårt nye kurs:
Kompetansekurs Klasse C-UP,
Periodisk
kontroll av oljeutskillere.
Kurset legger grunnlag for kontroll og typegodkjenning
(Samsvarsvurdering) etter
kravene som er satt i
 Forurensningsforskriften og i NS 858-1 / 2, som blant annet
omfatter:

 • Oppholdstid i utskiller under maksimal belastning
 • Testing og kontroll av materialer i anlegget (NDT-kontroll)
 • Målbare og visuelle skader og mangler Lekkasjetest
 • Annet
 • Testing og kontroll av instrumenter og sikringsutstyr i anlegget
 • Kvalitetssikring av prøvetaking
 • Annet
 • Sluttvurdering og godkjenning.

Fagplan er foreløpig ikke klar, men vil i noen grad baseres på
erfaring fra kurs Revisjon 1.

Grunnkurs

Kompetansekurs Klasse A, Sertifikatutsteder/Kontrollør (5 dager)
Dato: Fra 19/2  til 23/2 2024
Påmelding innen: 26/1 2024
Sted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:
NOK 19500,-
Kurset starter kl. 10:00 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse PG, Bruk av personlige gassmålere (2 dager)
(Dette kurset er inkludert i Kompetansekurs A)
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:              NOK 9200,-
Dato: 22/2 og 23/2 2024
Påmelding innen 26/1 2024
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl. 10:00 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse RISK, Risikovurdering (1 dag)
(Dette kurset er inkludert i Kompetansekurs A)
Dato:
Påmelding innen
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:
NOK  5700,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse B-R, Rengjøring av tanker  (2 dager)
Dato:  5/2 og 6/2 2024
Påmelding innen 15/1 2024
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:              NOK 8900,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse B-K, Kontroll av tanker (2 dager)
Dato: 7/2 og 8/2 2024
Påmelding innen 15/1 2024
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:             NOK. 9.250,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse C- D,
Drift og kontroll av oljeutskillere

(2 dager)
Dato: 26/2 og 27/2 2024
Påmelding innen 26/1 2024
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:  NOK.9.200,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.
Både Kompetansekurs og Repetisjonskurs avsluttes
med full eksamen!

Repetisjonskurs

Rep: Kompetansekurs
Klasse A, Sertifikatutsteder/Kontrollør

(2 dager)
Dato:
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:
NOK 9.200,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl 10:00 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Rep: Kompetansekurs
Klasse B-K, Kontroll av tanker
.
(1 dag)
Dato:
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:
NOK 5.600,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl. 08:30 og
avsluttes siste dag senest kl. 16:00.Rep: Kompetansekurs Klasse C
Drift og kontroll av oljeutskillere.
(1 dag)
Dato:
Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:
NOK 5700,-
Kurssted: Forsmannsenteret
Dronningensgate 24, 3211 Sandefjord
Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.
Både Kompetansekurs og
Repetisjonskurs avsluttes
med full eksamen!

For påmelding benyttes vedlagte påmeldingsskjema.

Henvend deg også gjerne til oss med ønsker om tid og sted for kursgjennomføring.

Andre tjenester i forbindelse ned kurs (veiledende):

 1. Omregistrering til ny arbeidsgiver
  (krever attest fra forrige arbeidsgiver):
  NOK 4.500,-
 2. Deler av kurs eller påbygging av gamle kurstyper:
  Be om pris
 3. Spesialkurs:
  Be om pris

Bedriftsinterne kurs:
Be om pris
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For påmelding benyttes vedlagte påmeldingsskjema.

Henvend deg også gjerne til oss med ønsker om tid og sted for kursgjennomføring.

Andre tjenester i forbindelse ned kurs (veiledende):

3.      Omregistrering til ny arbeidsgiver (krever attest fra forrige arbeidsgiver):   NOK 2500,-

4.   Deler av kurs eller påbygging av gamle kurstyper:              Be om pris

5.   Spesialkurs:                  Be om pris

6.   Bedriftsinterne kurs: Be om pris   

     

Norsk Tanksikkerhet Forening tar forbehold om kansellering av kurs ved for få deltagere. I så tilfelle vil man få beskjed straks etter påmeldingsfristen.

Ved avbestilling etter utsendt kursbekreftelse belastes et gebyr på NOK 7500,-, mens man ved avbestilling siste uke før kursstart må betale full kursavgift.