Kommende Grunnkurs / Repetisjonskurs høst/vinter 22/23

KURSTILBUD, Vinter/Vår 2022-23.

Minner om NTFs kompetanseordning (Se vedlegg), og utlyser våre standard kompetansegivende kurs.

Minner om vårt krav om fornying hvert 5. år, for de som vil opprettholde kompetansebeviset..

Vår nettsidewww.tanksikkerhet.no  er foreløpig ikke oppdatert på disse kursene.

 Vi presiserer at vårt Kurs A, SERTIFIKATUTSTEDER/KONTROLLØR er vurdert av Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet konkluderte i 2012 med at kursinnholdet var dekkende for kravene i

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, inklusive veiledning. 

 

NYTT KURS (revisjon 1):

Vi introduserer også vårt nye kurs:

Kompetansekurs Klasse C-UP, Periodisk kontroll av oljeutskillere.

Kurset legger grunnlag for kontroll og typegodkjenning (Samsvarsvurdering) etter kravene som er satt i  Forurensningsforskriften og i NS 858-1 / 2, som blant annet omfatter:

  • Oppholdstid i utskiller under maksimal belastning
  • Testing og kontroll av materialer i anlegget (NDT-kontroll)
  • Målbare og visuelle skader og mangler Lekkasjetest
  • Annet
  • Testing og kontroll av instrumenter og sikringsutstyr i anlegget
  • Kvalitetssikring av prøvetaking
  • Annet
  • Sluttvurdering og godkjenning.

Fagplan er foreløpig ikke klar, men vil i noen grad baseres på erfaring fra kurs Revisjon 1.

 

Grunnkurs

Kompetansekurs Klasse A, Sertifikatutsteder/Kontrollør  (5 dager)

Dato: Uke 48.  28.11.-02.12.2022

Påmelding innen: Fredag  18.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:             NOK 18500,-

Kurssted: Forsmannsenteret, Dronningensgate 24, Sandefjord

Kurset starter kl. 10:00 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse PG, Bruk av personlige gassmålere (2 dager)

(Dette kurset er inkludert i Kompetansekurs A)

Dato: Uke 48.  28.11. – 29.11.2022

Påmelding innen: Fredag  18.11.2022

Kurssted:                        Forsmannsenteret, Dronningensgate 24, Sandefjord

Kurset starter kl. 10:00 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse RISK, Risikovurdering (1 dag)

(Dette kurset er inkludert i Kompetansekurs A)

Dato: Uke 48. 28.11 – 29.11..2022

Påmelding innen: Fredag 18.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:            NOK  5400,-

Kurssted:                                  Forsmannsenteret,  Dronningensgate 24, Sandefjord

Kurset starter kl 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse B-R, Rengjøring av tanker  (2 dager)

Dato: Uke 50. 12.12. – 13.12.2022

Påmelding innen: Fredag 25.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:              NOK 8400,-

Kurssted: Arnkværn Miljø og renovasjon, Furnes.

Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse B-K, Kontroll av tanker (2 dager)

Dato:  Uke 50. 14.12. – 15.12.2022

Påmelding innen: Fredag 25.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:             NOK. 8.800,-

Kurssted: Arnkværn Miljø og renovasjon, Furnes.

Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Kompetansekurs Klasse C- D, Drift og kontroll av oljeutskillere (2 dager)

Dato: Uke 03.  16.01. – 17.01. 2023

Påmelding innen: Mandag 02.01.2023

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:  NOK.8.600,-

Kurssted:                          Forsmannsenteret,  Dronningensgate 24, Sandefjord

Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

 

Både Kompetansekurs og Repetisjonskurs avsluttes med full eksamen!

 

 

 

Repetisjonskurs

Rep: Kompetansekurs Klasse A, Sertifikatutsteder/Kontrollør     (2 dager)

Dato: Uke 48.   28.11.- 29.11.2022

Påmelding innen: Fredag 18.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:     NOK 8700,-

Kurssted: Forsmannsenteret,  Dronningensgate 24, Sandefjord

Kurset starter kl 10:00 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

 

Rep: Kompetansekurs Klasse B-R, Rengjøring av tanker          (1 dag)

Dato: Uke 50. 15.12.2022

Påmelding innen: Fredag 18.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:     NOK 5.000,-

Kurssted: Arnkværn Miljø og renovasjon, Furnes

Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

 

Rep: Kompetansekurs Klasse B-K, Kontroll av tanker. (1 dag)

Dato: Uke 50. 16.12. 2022

Påmelding innen: Fredag 18.11.2022

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:     NOK 5.500,-

Kurssted:                                Arnkværn Miljø og renovasjon, Furnes

Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

 

Rep: Kompetansekurs Klasse C, Drift og kontroll av oljeutskillere.(1 dag)

Dato: Uke 03. 17.01.2023

Påmelding innen:                      Mandag 02.01.2023

Kursavgift inkl. kaffe og lunsj:      NOK 5700,-

Kurssted: Forsmannsenteret,  Dronningensgate 24, Sandefjord

Kurset starter kl. 08:30 og avsluttes siste dag senest kl. 16:00.

Både Kompetansekurs og Repetisjonskurs avsluttes med full eksamen!

For påmelding benyttes vedlagte påmeldingsskjema.

Henvend deg også gjerne til oss med ønsker om tid og sted for kursgjennomføring.

Andre tjenester i forbindelse ned kurs (veiledende):

3.      Omregistrering til ny arbeidsgiver (krever attest fra forrige arbeidsgiver):   NOK 2500,-

4.   Deler av kurs eller påbygging av gamle kurstyper:              Be om pris

5.   Spesialkurs:                  Be om pris

6.   Bedriftsinterne kurs: Be om pris          

Norsk Tanksikkerhet Forening tar forbehold om kansellering av kurs ved for få deltagere. I så tilfelle vil man få beskjed straks etter påmeldingsfristen.

Ved avbestilling etter utsendt kursbekreftelse belastes et gebyr på NOK 7500,-, mens man ved avbestilling siste uke før kursstart må betale full kursavgift.