Norsk Tanksikkerhet Forening

Nytt tilbud

Med dette utgangspunkt opp mot myndighetskrav og bedriftenes interne krav, vil vi tilrettelegge for gjennomføring av kurs i regi av hver enkelt bedrift.    

Vi har tenkt oss følgende modell:

  • Bedriftene får tilsendt læremateriell for egenstudier.
  • For noen av kursene vil det likevel nødvendig å arrangere mindre samlinger for øvelser og demonstrasjoner. Vi mener det kan være tilstrekkelig med 1 dag, inklusive eksamen. Start og slutt på samlingsdagen kan da justeres til en lang dag, om dette skulle være nødvendig.
  • Deltagerne vil få et tidsrom på minst 2 uker til å sette seg inn i tilsendt materiell og løsning av øvelsesoppgaver, I dette tidsrommet har deltagerne anledning til å ta kontakt på e-post eller på telefon. Deltagerne kan også benytte andre personer, i eller utenfor egen bedrift, for hjelp og råd.
  • Norsk Tanksikkerhet Forening utarbeider nye kompendier som er tilrettelagt for egenstudier. Kompendiene vil inneholde pensumliste og øvelsesoppgaver som rettes inn mot de viktigste punktene i læremateriellet.
  • Etter at deltagerne har gått gjennom læremateriellet og besvart øvelsesoppgavene, arrangeres det samlinger for de kursene der dette er nødvendig.

Arbeidet med tilrettelagt læremateriell er allerede i gang. Men vi ser at dette er en tidkrevende jobb, slik at tidspunktet for samlinger må fastsettes senere.

Dette arbeidet vil kreve betydelige ressurser, slik at vi må bruke de samme kursprisene som ved et kurs i klasserom.

Med dette opplegget kan vi beholde vår Kompetanseordning, som i korte trekk er følgende:

Kurs og priser for de kursene vi vil omarbeide til egenstudie med assistanse.

Velkommen til Norsk Tanksikkerhet Forenings hjemmeside!

Henvendelser kan rettes til Paul Østland :

paul-oe@online.no

og

Trond Risting:

trond@risting.as